Od 2001 roku

Funkcjonujemy od 2001 roku. Spec­ja­li­zu­jemy się w sprze­daży i mon­tażu okien z PVC, alu­mi­nium i drewna, bram gara­żo­wych, drzwi ppoż., drzwi wewnęt­rznych i zewnęt­rznych oraz rolet zewnęt­rznych.
Jesteśmy niekwestionowanym liderem w zabudowie tarasów, stawianiu ogrodów zimowych, a także ścian mobilnych. Działamy na rynku zachodnio­pomor­skim oraz pomorskim, a swoimi konkurencyjnymi cenami, fachową i miłą obsługą zapewniamy sobie lojalność klientów. Naszych najbardziej wymagających klientów obsługujemy na terenie całej Polski.

Drutex - logo

Jako przed­sta­wi­ciel handlowy DRUTEX S.A. sprze­dajemy i montu­jemy sto­larkę okienną i drzwiową z PVC, drewna i alu­mi­nium.
Wysoka jakość ofe­ro­wa­nych przez nas wyrobów jest wynikiem sto­so­wa­nia nowo­czes­nych techno­logii, mater­iałów i akce­soriów wykoń­cze­nio­wych.
Dostosowujemy się do trendów panujących na rynkach krajowym i europej­skim.
Do monto­wanej stolarki okiennej, proponujemy całą gamę parapetów, rolet zewnęt­rznych oraz serwis gwaran­cyjny i pogwa­rancyjny naszych pro­duktów.

Doświadczenie

Nasze wieloletnie doświadczenie to niezwykle cenny kapitał, który decyduje o niepowtarzalnym charakterze firmy ŻUROWSKI. Zespół, który tworzymy jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do montaży okien, drzwi i okien ppoż., rolet zewnętrznych, bram garażowych, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, ogrodów zimowych, zabudowy tarasów oraz fasad. Posiadamy certyfikaty uprawniające do montażu stolarki wydane przez Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki. Nie są nam obce montaże wielkogabarytowe. Potrafimy zrozumieć oczekiwania klientów i odpowiedzieć na nie w taki sposób, który zapewni im całkowitą satysfakcję.

Lider na rynku

Dzięki takiemu właśnie podejściu nasza firma jest nie tylko jednym z liderów w branży usługowej, ale przede wszystkim dobrym partnerem dla wielu zadowolonych klientów. Za swoją działalność zostaliśmy Laureatem Konkursu USŁUGA 2006. Nagroda ta przyznawana jest przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie. Uzyskaliśmy także tytuł REKOMENDOWANEGO SALONU OKIEN I DRZWI nadanego przez VIP Stolarka z Warszawy.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Żurowski - Koszalin

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą